Portal

Välkommen till 

Mölkky Sverige

region Mälardalen

Fakta om Mölkky


Mölkky är ett sällskaps- och tävlingsspel som härstammar från Finland. Mölkky spelas inom- eller utomhus på gårdsplanen, gräsmattan eller vilket underlag man nu har tillgång till. Spelet har få regler och kan spelas individuellt eller i lag. Mölkky är en rolig kombination av tur, skicklighet och taktik som går snabbt att lära sig och är spännande att spela. Först till 50 poäng vinner.

 

Det är svårt att hitta något om dess historia, enligt muntlig tradition spelades det redan under 30-40 talet i finska Karelen och andra säger att  Mölkky har sitt ursprung i Päijänne-Tavastland i Finland. Mer än så vet vi inte om dess internationella historia, dessmera om den svenska bakgrunden. Mölkky kom till Sverige år 2005 när Matti Aaltonen tog in spelen till försäljning. De finska föreningarna runt om i landet spelade Mölkky tidigt. Därefter har rena Mölkkyföreningar bildats. Först ut var Södertälje Mölkky Sällskap som bildades 2010 och flera föreningar har det blivit därefter i Sverige.


Mölkky spelas aktivt i många länder runt vårt klot. Sedan 1997 har det arrangerats öppna mästerskapstävlingar i Lahtis, Finland. I den första tävlingen deltog 10 lag. I dag är det nästan 200 lag i öppna VM, varav flera internationella spelare.

Här hemma i Sverige arrangerar vi också mästerskap. Åkers Styckebruks finska förening ordnade de första tävlingarna år 2005. Nu finns flera tävlingar att anmäla sig till under året runt om i Mälardalen.

Mölkky Sverige
Idéen är att få till en samlande organisation eller ett förbund för alla mölkkyspelande föreningar och mölkkyentusiaster i hela landet. Det finns många som spelar Mölkky som sällskapsspel men också tävlar inom sina egna föreningar eller kommuner. Det är dessa föreningar och aktiva Mölkky som Sverige vill fånga upp så att alla kan mötas och tävla tillsammans. Ni kanske vill ha en webbplats under vår portal.
Är ni där ute någonstans i vårt avlånga land, kontakta oss. Adress finns under kontakter.  


Region Mälardalen

Vi är tre olika orter som har unika mölkkyföreningar i Mälardalen. Det är Södertälje, Strängnäs och Rytterne.

Våra föreningar bestämde sig för att samarbeta med regler, defenitioner och metoder i samband med mölkkytävlingar. Därför bildade vi Region Mälardalen under, Mölkky Sverige, där vi har satt en grund, en gemensam plattform vad det gäller genomförandet av våra tävlingar. Varje år finns det flera öppna tävlingar att anmäla sig till. Både inom- och utomhus mästerskap.

Läs mer under våra respektive föreningars sidor nedan. 

Södertälje

Södertälje Mölkky Sällskap

Rytterne

Rytterne Mölkky

Strängnäs

Mälarens Mölkkysällskap

Kontaktformulär

 
 
Mölkky Sverige Region Mälardalen
Södertälje Mölkky Sällskap
Rytterne Mölkky
Mälarens Mölkkysällskap