Spelregler

Södertälje Mölkky Sällskap

Normalregler vid tävlingar


1. Normalregler tillämpas för allt tävlingsspel arrangerat av Södertälje Mölkky Sällskap.

  

2. I en match finns alltid 4 spelomgångar. Om antalet lag är ojämnt tas den sista

spelomgångens startordning fram genom lottning.


3. Varje spel omgång går ut på att få exakt 50 poäng. Första lag som uppnår 50 poäng

vinner spelomgången. Överskrider ett lag detta poängantal, faller de ner till 25 poäng.

Matchvinnare är den som uppnått mest poäng under matchens samtliga spelomgångar.


4. Inför varje tävling tillsätts en domarkommitté (3 personer valda ur olika lag).  


5. En genomgång av reglerna görs före spelstart av utvald person från domarkommittén.


6. Domarkommittén har högsta beslutande rang. Där under kommer matchdomare och

sekreterare tillika övertrampsdomare.  


7. Beslut fattat av matchdomare eller sekreterare tillika övertrampsdomare kan endast

överklagas hos domarkommittén.


8. Antalet spelare i varje lag är 4 personer. Man får också ha 2 personer som reserv. Reserv

kan inträda vid ordinarie spelares akuta frånfälle. Inträdet är definitivt fram till nästa

spelomgång. Reserv kan också inträda vid ny spelomgång. Även då är inträdet är

definitivt fram till kommande spelomgång.


9. Lottning sker om vilket lag som börjar kasta.


10. Tävlingsbanorna är rejält tilltagna ca 5 x 12 m.  


11. Spelet består av en utkasts markering, tolv numrerade käglor samt en kast pinne.

Käglorna ställs upp i tät formation. 3,5 meters avstånd från utkasts markeringen. se bild.


12. Alla kast måste ske inom utkasts området, se bild.  


13. Endast underhands kast är tillåtna.


14. Man lämnar alltid utkasts området genom att backa ett par steg. Man får inte gå ur

utkasts området framåt eller i sidled. Vid övertramp eller felaktig utgång, förlorar

kastaren poängen för laget.  


15. Om det kastande laget har 37 eller fler poäng sänks poängtalet för laget till 25 vid

övertramp eller felaktig utgång.


16. Om spelaren fäller endast en kägla, får laget det poängantal som käglan visar. Fäller

spelaren två eller fler käglor, får laget poäng efter antal fällda käglor. Käglor som blir

lutande mot en annan kägla eller kastpinnen räknas inte.


17. Käglorna ställs tillbaka att stå på den plats de fallit efter varje spelares kast. Käglor som

hamnar utanför banan räknas poängen på samt att dessa ställs upp igen på banan ca 25

cm från linjen/kanten.  


18. Om ett lag missar tre kast i rad, faller laget ur spelomgången och poängen blir noll.


Reglerna antagna vid SMS årsmöte den 4 mars 2014. Ver. 1.1

Ladda ned PDF version av spelreglerna

SPELREGLER

Följande uppgifter behöver vi från dig vid en anmälan.

Namn och kontaktuppgifter på  dig som är ansvarig för laget. Alla lagdeltagares namn. även eventuella reserver.  Lagets namn. Vilken land och ort ni kommer ifrån.


Anmäl ett lag nu! Du hittar alla praktiska uppgifter samt regler  om du klickar på länken nedan. Välkommen att tävla i Södertälje.


Klicka på knappen nedan så öppnas din e-postklient.
Alternativt är att skicka e-post till: anmalan@molkky.se